air zam-zam

Zam-zam dalam bahasa Arab artinya air yang melimpah dan dapat juga berarti minum dengan regukan sedikit-sedikit.
Sumur ini di bawah tanah yang terletak 20 meter sebelah tenggara Ka’bah ini mengeluarkan air bersih zam-zam tanpa henti.

Diamanatkan agar sewaktu meminum air zam-zam harus dengan tertib dan membaca niat. Setelah minum air zam-zam kita menghadap ke Ka,bah dengan mengangkat kedua tangan sambil berdo’a memohon kepada Allah sbb :Bismillahirahmanirrahim ; “Ya Allah, aku mohon pada-Mu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas dan sembuh dari segala penyakit.”

SEJARAHNYA, tentang zam-zam ini sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari isteri Nabi Ibrahim AS yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail AS. Waktu Ismail dan ibunya ditinggalkan oleh nabi Ibrahim di Mekkah, mereka kehabisan air untuk diminum. Maka Siti Hajar pergi ke Bukit Shafa dan Marwah  kalau-kalau disana ada air. Siti Hajar berlari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Namun tidak berhasil menemukan setetes airpun. Tiba-tiba ia mendengar suara, maka Siti Hajarpun berkata : “Saya  mendengar suaramu, tolonglah aku jika engkau punya kebaikan”
Malaikat Jibril menampakkan diri dan melalui hentakan kaki Ismail, serta merta memancarkan air dari bumi. Siti Hajar membendung air itu karena melimpah-limpah serta berkata  “zam….zam….zam “ yang maksudnyaberkumpul….berkumpul. Dengan ait inilah yang kemudian terkenal dengan nama “Sumur Zam-Zam:”  yang diriwayatkan oleh At Thabarani dalam kitab “Al Mu’jamul Kabir” dan oleh Ibnu Abbas RA bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda tentang air zam-zam yang artinya :
“Sebaik-baiknya air dipermukaan bumi ialah air zam-zam padanya terdapat makanan yang menyegarkan   
 dan padanya terdapat penawar bagi penyakit”
Setelah beberapa hari Siti Hajar dan anaknya tinggal di dekat mata air itu, datanglah dua orang dari suku Jurhum yang mewakili bangsanya untuk berkenalan sekaligus minta izin untuk memanfaatkan air itu dan kalau boleh tinggal disekitarnya.
Maka Siti Hajar dengan senang hati menerima mereka dan akhirnya menjadi sekumpulan masyarakat baru disekitar mata air Zam-zam dan seterusnya menjadi sebuah kota yang amat ramai. Dalam sejarahnya Zamzam ini sudah berkali-kali digali, baik karena tertimbun maupun karena perbaikan, antara lain dilakukan oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah pada zaman jahiliyah (sebelum islam) dan yang terakhir adalah yang dilakukan pemerintah Arab Saudi pada awal tahun 1980 M.SERBA-SERBI ZAMZAM, karena kehadirannya tidak terlepas dari keajaiban yang dipertontonkan oleh Allah SWT sebagai mukjizat kepada umat manusia melalui click here nabi Ismail AS bersama ibunya Siti Hajar, maka banyak keistimewaan air sumur zamzam ini. Dilihat dari fungsinya jelas bahwa Allah memang bermaksud menyediakan sumber air ditengah-tengah gunung batu dan padang pasir yang gersang, sebagai konsekuensi dari perintahnya melalui nabi Ibrahim A untuk mengundang sebanyak-banyaknya umat manusia datang ke Baitullah.
KEISTIMEWAAN ZAMZAM, berikut ini beberapa keistimewaan air zamzam
1. Meminum air zamzam menjadi salah satu amalan ibadah,yaitu paling tidak dengan niat mengikuti anjuran Rasulullah.
2. Diriwayatkan  oleh Abdullah Ibnu Abbas, aku pernah menyiapkan air zamzam untuk rasullah, kemudian beliau meminumnya sambil berdiri.
3. Makruh hukumnya apabila digunakan mencucui najis atau pakaian untuk membersihkan hadas besar.
4. Disunahkan jama’ah haji dan jama’ah umroh membawanya pulang kenegerinya. Rasullah adalah orang yang pertama yang membawa keluar atau membawa pulang air zamzam yaitu ketika beliau kembali ke madinah selesai menunaikan Ibadah Haji.
5. Mata airnya tidak pernah kering walupun berjuta manusia meminunnya setiap hari terutama pada musim haji. Bahkan sekarang dengan peralatan canggih, orang-orang di mesjid Nabawi minum zamzam setiap saat.
6. Pada waktu Rasullah akan melakukan sa’i. beliau meminum air zamzam sampai kenyang dan menyiram  kepalanya dengan air itu.
7. Banyak orang mengguyur atau membasahi kain ihram, kemudian direntangkan tampa diperas agar kering sendiri dan katanya akan dipakai “kafan” kalau meninggal nanti.KEUTAMAAN ZAMZAM
Dari seri keutamaannya, sebagian ulama telah mengumpulkan berbagai fadilah dan keutamaan zamzam, antara lain adalah sebagai berikut:
1. AIR SURGA, (maa’ul-jannah), Artinya, air yang penuh berkah dan manfaat, seperti air surga.
2. NIKMAT ALLAH, salah satu nikmat Allah bagi para jamaah haji yang langsung bisa merasakan nikmatnya air di tengah-tengah gurun pasir.
3. PENCUCI KALBU, aie pencuci kalbu Nabi Muhammad SAW ketika Jibril membasuh hati Muhammad dengan air zamzam.
4. PENUH BERKAH, karena rasullah SAW senang meminumnya dan tangannya yang penuh berkah pernah dicelupkan ke sumur zamzam.
5. MENGENYANGKAN, air yang mengenyangkan dan menghilangkan dahaga “air zamzam membuat rasa kenyang dan menghilangkan haus”
6. OBAT PENYAKIT, Air penyembuh penyakit baik, menyembuhkan penyakit jiwa atau batin maupun penyakit jasmani. Rasullah SAW menyebutkannya ‘mengobati penyakit’. Banyak kisah dan riwayat tentang hal ini, sebagai bukti kebenaran dan hadis diatas.
7. ABADI, tidak kering hingga hari kiamat, karena ia menjadi bukti keagungan dan kebesaran Allah.